Ansatte

Ave Sazko

Ave Sazko

rådgiver for utdanningskvalitet
Vestlundveien 19
Gudrun Homstvedt

Gudrun Homstvedt

diakonimedarbeider
Diakonveien 14
Ingeborg Mongstad-Kvammen

Ingeborg Mongstad-Kvammen

direktør avdeling fagstøtte
Stavanger
Margrethe Løfqvist

Margrethe Løfqvist

studiesjef
Diakonveien 14