Sosialarbeiderdagen 2018

Sosialarbeiderdagen 2018

Sosialarbeiderprisen

Program

Foredagsholdere

Jan Erik Henriksen

Jan Erik Henriksen

Sherry Hakimnejad

Sherry Hakimnejad

Kai-Rune Myhrer

Kai-Rune Myhrer

Ove Daniel Jakobsen

Ove Daniel Jakobsen

Videohilsen

Lena Dominelli

Lena Dominelli

Lena Dominelli beskriver bakgrunnen for grønt sosialt arbeid

Internasjonal markering av dagen

Arrangører

Kontaktinformasjon