Teologi til folket 2019

Førstehjelp til forståelse og bruk av Det gamle testamente