Førsteamanuensis/ Førstelektor i sykepleie 100% fast stilling - Søknadsfrist: 30. januar 2019

Førsteamanuensis/ Førstelektor i sykepleie 100% fast stilling - FH Bergen, BA SPL
Published: 20.12.2018

Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Søknadsfrist: 1. mars 2019

Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Strategiske sentre for forskning
Published: 18.12.2018