Medisinsk testing og vaksinering - rutinebeskrivelse

Studenter med økt risiko for smitte av tuberkulose og/ eller MRSA

Vaccination

MRSA-Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus screening

Tuberculosis

  • For Norwegian students; read more about the Tuberculosis testing (in Norwegian only)

Hepatitis B

  • For Norwegian students; read more about vaccination (in Norwegian only)