Nyheter

Utlysing av midler i InternAbroad programmet
INTPART utlyser midler til utdannings- og forskningssamarbeid
Utlysing av midler til partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2019/2020

Flere nyheter

  • Mobility Online for internasjonale koordinatorer
  • USA og Fulbright stipend
  • Strategiske partnerskap
  • Kapasitetsbyggingsprosjekt
  • Kunnskapsallianser
  • Norske prosjektmidler
  • UTFORSK
  • Internasjonale prosjekt, EEA-finansiering og partnersøk
  • Praksismobilitet og Erasmus+. En nasjonal håndbok.

Kontakt Internasjonalt kontor