Nyheter

Å skape og vedlikeholde verdier

Å skape og vedlikeholde verdier

Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.

Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.