Denne uken i kapellet, Diakonveien 14 (D-14) og Fredensborgveien (F24)
Rivearbeid ved VID Stavanger
VID ønsker velkommen til innsettelse av Bård Mæland som ny rektor.
Tre nye professorer hos VID
Kommunalsjef Grete Syrdal og dekan Elisabeth Brodtkorb kickstartet det nye konseptet pop-up VID denne uken. Foto: Christine Vatnøy
Glade studenter og lærer Seija Anneli Koivusalo Loe feirer vel gjennomførte studier. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Karrieredagen hos VID i Oslo ble avholdt i atriet i Diakonveien 12. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Ny studentprest hos VID Oslo Elise Ottesen Søvik ble innsatt ved nyttårsgudstjenesten 2020. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Endringer i VID sin reisepolicy
Felles rammeavtale på hotellovernatting for UH-sektoren
Ingunn Moser innsettes som ny forstander ved Diakonhjemmet.
Godt nytt år!
Nytt lederutviklingsprogram for ansatte
Rektor informerer desember 2019
– Med dette går startskuddet for VIDs videre prosess for å bli en høgskole med en enda tydeligere bærekraftsprofil, sier rektor Bård Mæland. Fra venstre: Bård Mæland og studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas. Foto: Iselin Bråten Yucedag.