Utlysing av midler i InternAbroad programmet
INTPART utlyser midler til utdannings- og forskningssamarbeid
Utlysing av midler til partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Det nye doktorgradsstudiet vil omhandle «Education, existence and diversity”
Rektor Ingunn Moser
Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2019/2020
VID-bloggen
Barnehagetog på Diakonhjemmet
Sykle til jobben aksjonen
VID-bloggen
Torbjørn er månedens alumn i mai
Sykle til jobben aksjonen