Tilgang til Misjons- og diakoniarkivet i sommer
Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus
Arkiv fra to fagforeninger
Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal
Esker med arkivmateriale fra VID Sandnes, plassert i transittlager ved Misjonsmuseet ved VID Stavanger. Foto: Gustav Steensland. Kilde: VID historiske arkiv.