Nyheter

Nye studentrepresentanter i VIDs høgskolestyre og Studentparlamentet