Rektor på VID vitenskapelige høgskole, Ingunn Moser. Foto: Nicolas Tourrenc
Fra venstre: Bård Mæland, Anne Kari Hersvik Aarstad, Ingunn Moser og Anne Line Røssland. Foto: Nicolas Tourrenc