Meave Elida Myklebostad Kirwin er månedens alumn i oktober
VIDs forskningspris for 2018
Marte til finalen i Forsker Grand Prix 2018
Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter
Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018
Forskningsdagene 2018
Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, Ada Engebrigtsen, OsloMet – Oslo Metropolitan University, doktorand Bjørn Hallstein Holte, Professor Marianne Skjortnes VID, Professor Vincenzo Pace, University of Padua, Italy Senior Researcher
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
Sykepleierutdanningen med særskilte krav til praksisstudier
Rektor ved VID Ingunn Moser og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen signerte avtalen om virksomhetsoverdragelse. Foto: Stine Solli Teigen*
Forsker du på migrasjon og velferd?
– Samfunnet trenger mer diakoni
God stemning ved semesteråpning i Sandnes