Nyheter

Svært gode søkertall for VID vitenskapelige høgskole

Svært gode søkertall for VID vitenskapelige høgskole

6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.

6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.