Nyheter

Tormod Kleiven blir professor i diakonivitenskap

Tormod Kleiven er nå blitt professor i diakonivitenskap

Tormod Kleiven er nå blitt professor i diakonivitenskap