Spørsmål og svar

Hos Samtalesenteret skriver dere notater. Hva registreres om meg og samtalene?