Etter 5. august, men innen studiestart følger du disse stegene

Etter studiestart bør du

Finn alle praktiske detaljer for ditt studium