Etter 1. august, men innen studiestart følger du disse stegene

Etter studiestart bør du