Studier

Master i medborgerskap og samhandling

Helse
Samfunn
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

Emner

 • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
 • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
 • Sosial kompetanse
 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
 • Mastergradsoppgave

Fakta

 • Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)
 • Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Søknad

Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser