Studier

Sjelesorg på VID

Kirke

Ønsker du å utvikle deg som samtalepartner i en kirkelig ramme? VID tilbyr sjelesorgstudier og sjelesorgemner på høgskolenivå. Her kan du utvikle profesjonell og fagpersonlig kompetanse i møte med sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn

Sjelesorg på VID

Ressurser