Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Studier på VID
Enkeltemner hos VID

Nyheter

Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.
Sykepleierstudenter ved VID på øvingsposten
Kari Martinsen og forbundsleder i NSF.

Arrangementer