Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Se videre- eller masterutdanninger du kan søke på nå
Velkommen til nye studenter

Nyheter

Fristen for å svare på tilbud om studieplass er 24. juli. Et suppleringsopptak kjøres 29. juli.
Fremdeles noen ledige plasser ved VID Stavanger
Rektor Ingunn Moser er svært glad for at de sakkyndige anbefaler godkjenning av VIDs kvalitetsarbeid.

Arrangementer