Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Velkommen som søker til VID
Åpen dag

Nyheter

Formålserklæringen ble signert signert i Paris 13. februar 2020
Ti nye professorer i VID
I det nye masterprogrammet velger du en av seks studieretninger som er organisert som videreutdanninger. Enten akuttmedisinsk, gerontologisk, nefrologisk og palliativ sykepleie, eller i helsesykepleie og i kreftsykepleie.

Arrangementer