Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Studier på VID
Åpen dag

Nyheter

1. januar 2019 har SEPREP TU blitt en del av VID vitenskapelige høgskole
Håkon Faarlund Hetland er månedens alumn i januar
Professor Kari Glavin ved Fakultet for helsefag og Rektor Ingunn Moser

Arrangementer