Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming

Foredragsholdere

Anne Nevøy

Anne Nevøy

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen

John-Ingvard Kristiansen

John-Ingvard Kristiansen

May Østby

May Østby

Ole Magnus Oterhals

Ole Magnus Oterhals

Guro F. Werner

Guro F. Werner

Camilla Hopen

Camilla Hopen

Program

Abstrakt

Konferansen sponses av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kontaktinformasjon