Arrangement

Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming

Åpen konferanse / torsdagsseminar om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming.

Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming

Foredragsholdere

Anne Nevøy

Anne Nevøy

Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Les mer om Anne Nevøy.

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen er utdannet vernepleier, har doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Les mer om Karl Elling Ellingsen.

John-Ingvard Kristiansen

John-Ingvard Kristiansen

Seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Likestillingsavdeling, Seksjon for likestilling og inkludering. Kristiansen har hovedfag i pedagogikk og jobbet som førstelektor i spesialpedagogikk ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Han har arbeidet med barn og unge med ulike funksjonshemminger og er far til en ung kvinne med multifunksjonshemming.

May Østby

May Østby

Prosjektleder May Østby er vernepleier og førstelektor II ved Høgskolen i Molde og førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Ole Magnus Oterhals

Ole Magnus Oterhals

Ole Magnus Oterhals er medforsker og timelærer ved Høgskolen i Molde.

Guro F. Werner

Guro F. Werner

Guro Fiskergård Werner er vernepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Molde.

Camilla Hopen

Camilla Hopen

Camilla Hopen er 43 år, bor i Tønsberg hvor hun bor i egen leilighet og jobber som assistent i en barnehage tre dager i uken. Hun er medlem av NFUs landsstyre og er opptatt av at personer med utviklingshemming skal få anledning til å bo der de selv ønsker og at de som ønsker det bør få mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Hun er også svært opptatt av at alle bør ha mulighet til å bestemme selv hva de skal gjøre i fritiden.

Program

30. november

Tid Innhold
09.00

Velkommen og kaffe

09.15

Hva er viktig for meg?

Jens Petter Gitlesen og Camilla Hopen

09.45

Pause

10.00

Etiske utfordringer i forskning om og sammen med sårbare grupper

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, ved Anne Nevøy.

Påfølgende dialog om etiske utfordringer i forskning med personer i sårbare livssituasjoner, ved Inger Marie Lid.

10.45

Pause

11.00

Parallelle sesjoner om brukermedvirkning i fagutviklings- og forskningsprosjekt

Rom 206 og rom 306 – påmelding med abstrakt.

12.00

Lunsj

12.45

Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming

Prosjektpresentasjon ved Ole Magnus Oterhals, May Østby og Guro F. Werner.

Et prosjekt hvor tre personer med utviklingshemming deltar som medforskere.

Prosjektet er en videreføring av prosjektet Mitt hjem – Min arbeidsplass. Prosjektene er de første i Norge hvor personer med utviklingshemming har vært aktivt involvert som medforskere i alle deler av forskningsprosessen. Deltakelse og likestilling er sentrale mål innen forskning, men i Norge har så langt personer med utviklingshemming i liten grad deltatt som aktive deltakere i forskningsprosjekt.

I presentasjonen vil funn vedrørende selvbestemmelse bli kort introdusert, men hovedsakelig vil vi ta for oss erfaringer med å forske sammen. Faktorer som hemmer og fremmer deltakelse vil bli presentert. Tid, tilrettelegging og kjennskap til hverandre er viktige faktorer for å lykkes med reell deltakelse. Akademias krav til effektivitet og akademiske formkrav hemmer deltakelse.

Prosjektgruppen består av Ole Magnus Oterhals, Camilla Therese Høgstøyl, Magnus Sten, Aud Elisabeth Witsøe, Guro Fiskergård Werner, Marit Haugenes og May Østby.

Prosjektet eies av Norsk Forbund for Utviklingshemmede og er finansiert av Extra-stiftelsen i 3 år. Høgskolen i Molde, Nord Universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er deltagende institusjoner.

Pause

13.30

Muligheter og utfordringer i forskning / fagutvikling og intervju av personer med utviklingshemming

Karl Elling Ellingsen

14.00

Å lytte til med personer med utviklingshemming i fagutvikling og forskning – et menneskerettperspektiv

Jonh-Ingvard Kristiansen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

15.30

Åpen dialog

Veien videre for fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming.

15.00

Slutt

Abstrakt

Presentasjoner skal være på norsk og med norsk abstrakt.

Det er viktig å tydeliggjøre på hvilken måte deltakere med utviklingshemming er inkludert i prosjektet, både i abstrakt og presentasjoner.

Et abstrakt til paper-presentasjon kan maksimalt være på 250 ord (punkt 2–4 under) og skal inneholde følgende:

  1. Tittel, forfatter(e) og kontaktinformasjon til en person
  2. Bakgrunn med problemstilling
  3. Metodisk tilnærming
  4. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn

Det oppfordres til at presentasjonene holdes i et enkelt språk slik at de er tilgjengelige for alle.

Frist for innsending av abstrakt er 15. september 2017, og sendes på e-post til anita.gjermestad@vid.no

Konferansen sponses av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Konferansen er delvis støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Personer med utviklingshemming som ønsker å delta på konferansen kan søke om å få dekket utgifter / deler av utgifter til reise for seg og eventuell ledsager. Personer som er deltakere i prosjekt som skal presenteres vil bli prioritert. Bruk påmeldingsskjema for å gi beskjed om dette innen 15. september 2017.

Kontaktinformasjon

Linda Lea. E-post: linda.lea@vid.no. Telefon: +4751972279

Kart