Arrangement

Adjø solidaritet?

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?

 • Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgaten 73, Trondheim (Se kart)
 • 31. oktober 2017, 09.00 – 1. november 2017, 15.00 (Legg til i kalender)
 • Påmeldingsfrist: 27. oktober 2017
Diakonikonferansen 2017

Diakonikonferansen 2017

Arrangører

Diakonikonferansen er en nasjonal konferansen og arrangeres i samarbeid mellom

I 2017 er Nidaros Bispedømmeråd medarrangør

Innledere

Magnus Marsdal

Magnus Marsdal

Marsdal er leder av Manifest senter for samfunnsanalyse, forfatter, journalist og aktiv som foredragsholder og debattant. Han er aktuell med boken «Thrane. Den demokratiske frihetens pioner» og er kjent for bøker som Kunnskaps­bløffen og Frp-koden.

Une Aina Bastholm

Une Aina Bastholm

Bastholm er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne og 1. vara på Stortinget og er utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og Wales. I tillegg til Miljøpartiet De Grønne har hun bakgrunn fra Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen, og har startet bærekraftig dagligvarebutikk. Hun er oppvokst i Trondheim, Rennebu og Bodø.

Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich er professor i diakoni ved VID. Hun har hatt en rekke tillitsverv i norske og økumeniske organisasjoner. Nå er hun Den norske kirkes representant i Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon og den internasjonale luthersk-ortodokse dialogkommisjonen, samt den europeiske dialogen mellom det protestantiske kirkefellesskapet (CPCE) og den romersk-katolske kirken (PCPCU).

Petter Dille

Petter Dille

Petter Dille jobber som kapellan i Skårer menighet i Lørenskog og har en egen YouTube-kanal, petterdille. Der snakker han med ulike folk på Skype og i Stua om ulike tema med hensikt å lære litt mer om tema og situasjoner rundt om i verden. Han var sentral i arbeidet med Refugees Welcome-bevegelsen, og skrev senere masteroppgave om dette.

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

500-årsjubileet blir markert på reformasjonsdagen med en nasjonal økumenisk gudsteneste i Nidarosdomen med inviterte gjester og TV-overføring. Alle deltagerne på Diakonikonferansen får et eget adgangsbevis til gudstjensten.

Odd Halvor Moen

Odd Halvor Moen

Moen er gateprest i Vår Frue kirke og kirkemusiker i Åsen og Frosta. Han har medvirket og bidratt på flere plateinnspillinger som musiker og produsent og er mye brukt som akkompagnatør. Moen satt også i salmebokutvalget (2005–2008).

Georgio Florea

Georgio Florea

Florea kommer fra Romania og er gatemusiker i Trondheim.

Program

31. oktober

Tid Innhold
09.00

Kaffe og registrering

10.00

Åpning

ved konferansemusikerne Odd Halvor Moen og Georgio Florea

10.15

Adjø solidaritet?

Magnus E. Marsdal

11.15

Pause

11.30

Luther solidaritet

Professor Stephanie Dietrich, VID

12.30

Lunsj

13.30

Solidaritet 2017: Hva gjør vi nå?

– et interaktivt talkshow med gjester på skjerm og scene
Kapellan Petter Normann Dille
Skårer menighet og petterdille

14.30

Pause

15.00

Fellesarrangement med utdeling av diakoniprisen

Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen. Dette arrangementet er en del av programmet for reformasjonsdagen. Her kan du delta gratis uten å være påmeldt noen av konferansene.

Åpning: Guro Hellgren, Kirkerådet

Diakoniprisen deles ut av stiftelsen CRUX i samarbeid med Det norske Diakonforbund.

Den norske kirke er en inkluderende folkekirke – åpen for alle. Fellesskap og deltakelse avhenger ikke av funksjonsevne eller status. Dette utfordrer oss teologisk og forplikter oss diakonalt.

 • Dr.theol. Gudmund Waaler, forsker ved Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen
 • Professor Idar Kjølsvik, Nord universitet
 • Korte innlegg og panelsamtale med biskop Olav Øygard, sokneprest Rune Rasmussen og diakon Ann Christin Nicolaysen.
17.00

Mat

18.45

Ankomst Nidarosdomen

Alle deltagere har adgangsbevis til gudstjenesten.

19.30

Nasjonal økumenisk festgudstjeneste

Cirka 21.00

Kirkesuppe

suppe og prat på Radisson Hotel Royal Garden
Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen

1. november

Tid Innhold
08.30

Kaffe

09.00

Åpning

Biskop Helga Haugland Byfuglien

09.15

Er klimaendringene vår tids største solidaritetssak?

Om klima- og miljøutfordringene i et solidaritetsperspektiv
Une Aina Bastholm
Nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne

10.15

Pause

10.30

Velferd under press – fra verdistyrt til økonomistyrt velferd

– en panelsamtale ledet av Håkon Olaussen, med Steinar Westin (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Linn Herning For velferdsstaten og Helmuth M. Liessem stiftelsen CRUX

Oppsummering og kommentar fra Line Eikenes Langsholdt (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

11.30

Lunsj

12.30

1. seminarbolk

Seminarer (foreløpig program) – du må velge et seminar

 1. Hvordan forebygge handel med mennesker
  Ragnhild Lindahl Torstensen og Jeanette Kalmar Frøvik fra Freethem
  Om drivkreftene bak den globale menneskehandelen og hvordan både enkeltmennesker, kirken og myndigheter kan forebygge og forhindre at barn og voksne utnyttes gjennom tvangsarbeid, prostitusjon og i andre deler av sexindustrien.
 2. Anerkjennelse og inkludering etter fengsel og rusbehandling.
  Jørn Holmen og Morten Koldaas
  CRUX – Jarlegården oppfølgingssenter, Steinkjer
 3. Solidaritet med urfolk når moder jord trues
  universitetslektor Line Skum fra Universitetet i Tromsø
  Urfolk over hele verden opplever sterkt press på sine landområder blant annet gjennom multinasjonal gruvedrift. Dette opplever også samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Hvordan kan kirken handle i solidaritet med urfolk når Moder jord trues?Er det sider ved Luthers teologi som har stått i veien for den solidariske handling?
 4. Conviviality and community development
  Professor Stephanie Dietrich fra VID og utdanningsleder Tony Addy fra Interdiac
  – et praktisk bidrag til arbeidsmetoder for liv i mangfoldige fellesskap.

13.30

2. seminarbolk

Seminarene går to ganger. Velg et nytt seminar, se ovenfor.

14.30–14.50

Avsluttende betraktninger

fra 3 Trondheimsdiakoner

 • Sissel Håve Smørvik, Lademoen
 • Ingun Synnøve Bøe, Strinda
 • Mette Goa Hugdal, Heimdal

Paneldeltagere – velferd under press

Steinar Westin

Steinar Westin

Professor i sosialmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og fastlege ved Mathesongården legesenter og en aktiv samfunnsdebattant i helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Line Eikenes Langsholt

Line Eikenes Langsholt

Langsholt kommer fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og har lang erfaring fra å påvirke og representere brukernes perspektiv overfor politikere, byråkrater og fagfolk. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er en landsdekkende brukerorganisasjon.

Linn Herning

Linn Herning

Herning er daglig leder i For velferdsstaten og har skrevet boken Velferdsprofitørnene. Hun er utdannet historiker og siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene.

Helmuth M. Liessem

Helmuth M. Liessem

Liessem er generalsekretær i stiftelsen CRUX. Stiftelsen driver 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet.

Håkon Olaussen – ordstyrer

Håkon Olaussen – ordstyrer

Olaussen er rådgiver for preses i Den norske kirke og holder til i Nidaros bispedømme. Han er prest og har bakgrunn som journalist. Mange har nok hørt ham som programleder for kjente radioprogrammer, som Språkteigen og Her og nå.

Seminarholdere

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter

Jørn Holmen og Morten Koldaas fra stiftelsen CRUX – Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer. Jalegården er en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.

Line M. Skum

Line M. Skum

Skum er universitetslektor og fagansvarlig for diakoni ved Kirkelig utdanningssenter nord. Hun er nordsame og har vært engasjert i arbeid med samisk kirkeliv og urfolksrelaterte spørsmål både lokalt, regionalt og nasjonalt i Den norske kirke. Hun arbeidet også i urfolksprogrammet i Kirkenes verdensråd på slutten av 1990 tallet.

Freethem

Freethem

Ragnhild Lindahl Torstensen og Jeanette Kalmar Frøvik representerer Freethem – en internasjonal ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge menneskehandel; både tvangsarbeid, prostitusjon og utnyttelse i andre deler av sexindustrien. Menneskerettighetene og menneskeverdet ligger til grunn for arbeidet.

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Tony Addy har bakgrunn fra lokalt sosialt menighetsarbeid i Storbritania og leder for The William Temple Foundation. Som forsker og undervisningleder ved Diak i Finland utviklet han Community Action Based Learning for Empowerment. For Det Lutherske verdensforbundet har han gitt ut rapporten Liv i mangfoldige fellesskap, om å fornye diakonien i europeiske lokalssamfunn. Addy er for tiden utdanningsleder i Interdiac.

Praktisk informasjon

 • Deltageravgift

  • Kr 1750, påmelding før 15. september
  • Kr 1950, ordinær deltageravgift
  • Kr 600, studentpris

  Deltageravgiften inkluderer lunsj begge dagene. Den dekker også et enkelt måltid før gudstjenesten og kirkesuppe etter gudstjensten tirsdag 31. oktober. Deltageravgiften dekker ikke overnatting. Gå til påmelding og betaling.

 • Trenger du hotell? Vær tidlig ute.

  Det er inngått en hotellavtale med Royal Garden Hotel. Book med denne lenken, eller ring hotellet +47 73 80 30 00, oppgi bookingkoden 1710KIRKEN. Siste frist for å bruke avtalen er 13. september 2017.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Sagstad. E-post a.sagstad@stiftelsencrux.no Telefon +47 952 17 572

Kari Karsrud Korslien. E-post: kari.korslien@vid.no. Telefon: +4722451907

Kart