Arrangement

Adjø solidaritet?

Diakonikonferansen 2017: Solidaritetstanken er under press. Nasjonalismen vokser i Europa. Viljen til å dele er på vikende front. Økonomiske interesser trumfer hensynet til miljøet. Det som en gang var et stolt ideal regnes av mange som naivt og utdatert.

Meld deg på Diakonikonferansen
Diakonikonferansen 2017

Vi markerer reformasjonsjubileet med å spørre: Hvordan arbeide for solidaritet i en ny tid? Hva betyr det i 2017 å påstå at verken mennesker eller skaperverk er til salgs?

Arrangører

Diakonikonferansen er en nasjonal konferansen og arrangeres i samarbeid mellom

I 2017 er Nidaros Bispedømmeråd medarrangør

Innledere

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen

Professor i antropologi ved Universitetet i Oslo. Eriksen er en profilert antropolog som i en årrekke har deltatt i den offentlige debatten. Som forsker er han opptatt av identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme, globalisering og klima. Siden 2012 har Eriksen ledet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation.

Une Aina Bastholm

Une Aina Bastholm

Bastholm er nasjonal talsperson for MDG og 1. vara på Stortinget og er utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og Wales. I tillegg til MDG har hun bakgrunn fra Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen, og har startet bærekraftig dagligvarebutikk. Hun er oppvokst i Trondheim, Rennebu og Bodø.

Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich

Dietrich er professor i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har hatt en rekke tillitsverv i norske og økumeniske organisasjoner. Nå er hun Den norske kirkes representant i Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon og den internasjonale luthersk-ortodokse dialogkommisjonen, samt den europeiske dialogen mellom det protestantiske kirkefellesskapet (CPCE) og den romersk-katolske kirken (PCPCU).

Petter Dille

Petter Dille

Petter Dille jobber som kapellan i Skårer menighet i Lørenskog og har en egen YouTubekanal, petterdille. Der snakker han med ulike folk på Skype og i Stua om ulike tema med hensikt å lære litt mer om tema og situasjoner rundt om i verden. Han var sentral i arbeidet med Refugees Welcome-bevegelsen, og skrev senere masteroppgave om dette.

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

500-årsjubileet blir markert på reformasjonsdagen med en nasjonal økumenisk gudsteneste i Nidarosdomen med inviterte gjester og TV-overføring.

Odd Halvor Moen

Odd Halvor Moen

Moen er gateprest i Vår Frue kirke og kirkemusiker i Åsen og Frosta. Han har medvirket og bidratt på flere plateinnspillinger som musiker og produsent og er mye brukt som akkompagnatør. Moen satt også i salmebokutvalget (2005–2008).

Program

31. oktober

Tid Innhold
09.00

Kaffe og registrering

10.00

Åpning

10.15

Adjø solidaritet?

Professor Thomas Hylland Eriksen
Universitetet i Oslo

11.15

Pause

11.30

Luther solidaritet

Professor Stephanie Dietrich
VID vitenskapelige høgskole

12.30

Lunsj

13.30

Solidaritet 2017: Hva gjør vi nå?

- et interaktivt talkshow med gjester på skjerm og scene
Kapellan Petter Normann Dille
Skårer menighet og petterdille

14.30

Pause

15.00

Fellesarrangement med utdeling av diakoniprisen

Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen

Den norske kirke er en inkluderende folkekirke – åpen for alle. Fellesskap og deltakelse avhenger ikke av funksjonsevne eller status. Dette utfordrer oss teologisk og forplikter oss diakonalt.

Foredragsholdere:

Diakoniprisen deles ut av Kirkens Sosialtjeneste i samarbeid med Det norske Diakonforbund.

17.00

Mat

18.00

Ankomst Nidarosdomen

19.00

Nasjonal økumenisk festgudsteneste

Cirka 21.00

Kirkesuppe

– «suppe og prat» på Radisson Hotel Royal Garden
Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen

1. november

Tid Innhold
08.30

Kaffe

09.00

Åpning

Biskop Helga Haugland Byfuglien

09.15

Er klimaendringene vår tids største solidaritetssak?

Om klima- og miljøutfordringene i et solidaritetsperspektiv
Une Aina Bastholm
Nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne

10.15

Pause

10.30

Konkurranseutsatt

Solidaritet på anbud
Panelsamtale med Steinar Westin NTNU, Linn Herning For velferdsstaten og Helmuth M. Liessem Kirkens sosialtjeneste

Oppsummering og kommentar fra Line Eikenes Langsholdt RIO

11.30

Lunsj

12.30

1. seminarbolk

Seminarer (foreløpig program) – du må velge et seminar

 1. Seminar
  Freethem
  Forebyggende arbeid for å redusere etterspørselen av prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid.
 2. Anerkjennelse og inkludering etter fengsel og rusbehandling.
  Jørn Holmen og Morten Koldaas
  Kirkens Sosialtjeneste - Jarlegården oppfølgingssenter, Steinkjer
 3. Solidaritet med urfolk når moder jord trues
  universitetslektor Line Skum fra UiT
 4. Conviviality and community development
  Stephanie Dietrich og Tony Addy
  – et praktisk bidrag til arbeidsmetoder for liv i mangfoldige fellesskap.

13.30

2. seminarbolk

Seminarene går to ganger. Velg et nytt seminar, se ovenfor.

14.30–14.50

Avslutning

ved Rita Ottervik
ordfører i Trondheim

«Konkurranseutsatt» – paneldeltagere

Steinar Westin

Steinar Westin

Professor i sosialmedisin ved NTNU og fastlege ved Mathesongården legesenter og en aktiv samfunnsdebattant i helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Line Eikenes Langsholt

Line Eikenes Langsholt

Langsholt kommer fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO og har lang erfaring fra å påvirke og representere brukernes perspektiv overfor politikere, byråkrater og fagfolk. RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon.

Linn Herning

Linn Herning

Herning er daglig leder i For velferdsstaten og har skrevet boken Velferdsprofitørnene. Hun er utdannet historiker og siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene.

Helmuth M. Liessem

Helmuth M. Liessem

Liessem er generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste. Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste driver 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet.

Seminarholdere

Jarlegården oppfølgingssenter

Jørn Holmen og Morten Koldaas fra Kirkens Sosialtjeneste – Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer. Jalegården er en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.

Line M. Skum

Line M. Skum

Skum er universitetslektor og fagansvarlig for diakoni ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN). Hun er nordsame og har vært engasjert i arbeid med samisk kirkeliv og urfolksrelaterte spørsmål både lokalt, regionalt og nasjonalt i Den norske kirke. Hun arbeidet også i urfolksprogrammet i Kirkenes verdensråd på slutten av 1990 tallet.

Freethem

Freethem er en internasjonal ideell ungdomsorganisasjon som jobber mot menneskehandel. Gjennom forbyggende arbeid jobber organisasjonen for å redusere etterspørselen av prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid.

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Praktisk informasjon

Kontaktinformasjon

Asbjørn Sagstad, a.sagstad@s-ks.no, Telefon +47 952 17 572

Kari Karsrud Korslien. E-post: kari.korslien@vid.no. Telefon: +4722451907

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post