Arrangement

Adjø solidaritet?

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?

Arrangementet er avsluttet.
 • Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgaten 73, Trondheim (Se kart)
 • 31. oktober 2017, 09.00 – 1. november 2017, 15.00 (Legg til i kalender)
 • Påmeldingsfrist: 27. oktober 2017
Diakonikonferansen 2017

Diakonikonferansen 2017

Bilder og presentasjoner

Takk for i år og velkommen tilbake i 2019! Vi har lagt ut bilder og noen av presentasjonene.

Bilder

Se bilder fra konferansen!

Presentasjoner

Arrangører

Diakonikonferansen er en nasjonal konferansen og arrangeres i samarbeid mellom

I 2017 er Nidaros Bispedømmeråd medarrangør

Innledere

Magnus Marsdal

Magnus Marsdal

Marsdal er leder av Manifest senter for samfunnsanalyse, forfatter, journalist og aktiv som foredragsholder og debattant. Han er aktuell med boken «Thrane. Den demokratiske frihetens pioner» og er kjent for bøker som Kunnskaps­bløffen og Frp-koden.

Une Aina Bastholm

Une Aina Bastholm

Bastholm er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne og 1. vara på Stortinget og er utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og Wales. I tillegg til Miljøpartiet De Grønne har hun bakgrunn fra Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen, og har startet bærekraftig dagligvarebutikk. Hun er oppvokst i Trondheim, Rennebu og Bodø.

Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich er professor i diakoni ved VID. Hun har hatt en rekke tillitsverv i norske og økumeniske organisasjoner. Nå er hun Den norske kirkes representant i Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon og den internasjonale luthersk-ortodokse dialogkommisjonen, samt den europeiske dialogen mellom det protestantiske kirkefellesskapet (CPCE) og den romersk-katolske kirken (PCPCU).

Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå

Austenå er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og mellom 2007 og 2010 var hun assisterende generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun har bakgrunn som journalist og leder for Norsk Journalistlag.

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

Reformasjonsdagsgudstjeneste i Nidarosdomen

500-årsjubileet blir markert på reformasjonsdagen med en nasjonal økumenisk gudsteneste i Nidarosdomen med inviterte gjester og TV-overføring. Alle deltagerne på Diakonikonferansen får et eget adgangsbevis til gudstjensten.

Odd Halvor Moen

Odd Halvor Moen

Moen er gateprest i Vår Frue kirke og kirkemusiker i Åsen og Frosta. Han har medvirket og bidratt på flere plateinnspillinger som musiker og produsent og er mye brukt som akkompagnatør. Moen satt også i salmebokutvalget (2005–2008).

Georgio Florea

Georgio Florea

Florea kommer fra Romania og er gatemusiker i Trondheim.

Program

31. oktober

Tid Innhold
09.00

Kaffe og registrering

Husk seminarpåmelding

10.00

Åpning

ved konferansemusikerne Odd Halvor Moen og Georgio Florea

10.15

Adjø solidaritet?

Magnus E. Marsdal, leder for Manifest senter for samfunnsanalyse

11.15

Pause

11.30

Luther solidaritet

Professor Stephanie Dietrich, VID

12.30

Lunsj

13.30

«Barn som symboler – når barn på flukt møter norsk signalpolitikk»

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

14.30

Pause

15.00

Fellesarrangement med utdeling av diakoniprisen

Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen. Dette arrangementet er en del av programmet for reformasjonsdagen. Her kan du delta gratis uten å være påmeldt noen av konferansene.

Åpning: Guro Hellgren, Kirkerådet

Diakoniprisen deles ut av stiftelsen CRUX i samarbeid med Det norske Diakonforbund.

Den norske kirke er en inkluderende folkekirke – åpen for alle. Fellesskap og deltakelse avhenger ikke av funksjonsevne eller status. Dette utfordrer oss teologisk og forplikter oss diakonalt.

 • Dr.theol. Gudmund Waaler, forsker ved Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen
 • Professor Idar Kjølsvik, Nord universitet
 • Korte innlegg og panelsamtale med biskop Olav Øygard, sokneprest Rune Rasmussen og diakon Ann Christin Nicolaysen.
17.00

Mat

18.45

Ankomst Nidarosdomen

Alle deltagere har adgangsbevis til gudstjenesten.

19.30

Nasjonal økumenisk festgudstjeneste

Cirka 21.00

Kirkesuppe

suppe og prat på Radisson Hotel Royal Garden
Arrangør: HEL-konferansen og Diakonikonferansen

1. november

Tid Innhold
08.30

Kaffe

09.00

Åpning

Biskop Helga Haugland Byfuglien

09.15

Er klimaendringene vår tids største solidaritetssak?

Om klima- og miljøutfordringene i et solidaritetsperspektiv
Une Aina Bastholm
Nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne

10.15

Pause

10.30

Velferd under press – fra verdistyrt til økonomistyrt velferd

– en panelsamtale ledet av Håkon Olaussen, med Steinar Westin (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Linn Herning For Velferdsstaten og Helmuth M. Liessem stiftelsen CRUX

11.30

Lunsj

12.30

1. seminarbolk

Seminarer (foreløpig program) – du må velge et seminar

 1. Hvordan forebygge handel med mennesker
  Ragnhild Lindahl Torstensen og Jeanette Kalmar Frøvik fra Freethem
  Om drivkreftene bak den globale menneskehandelen og hvordan både enkeltmennesker, kirken og myndigheter kan forebygge og forhindre at barn og voksne utnyttes gjennom tvangsarbeid, prostitusjon og i andre deler av sexindustrien.
 2. Anerkjennelse og inkludering etter fengsel og rusbehandling
  Jørn Holmen og Morten Koldaas
  CRUX – Jarlegården oppfølgingssenter, Steinkjer
  Fra det normale livet innenfor til det unormale livet utenfor - hva må til på veien for å lykkes med en hverdag utenfor fengselsmurene? Etter år med rusmisbruk, undertrykte følelser og et liv på kant med loven, er det ikke enkelt å ta skrittet tilbake til samfunnet. Man kommer til kort på mange områder. Samtidig forteller mange at de er stemplet av samfunnet og blir møtt med mistro. Solidariteten for fanger som skal integreres i samfunnet kan være vanskelig å spore.
 3. Borgerlønn og fattigdom
  Professor Heikki Hiilamo, fra VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Helsinki (seminaret holdes på svensk)
  Borgerlønn som løsning på arbeidsledighet og fattigdom har fått fornyet interesse og oppmerksomhet verden over de siste årene. Finland og Canada (Ontario) har allerede satt igang forsøk med borgerlønn, og et nytt pilotprosjekt starter snart i USA. Ideen om borgerlønn møter også sterk motstand. Kritikere er redd for at borgerlønn vil virke passiviserende og føre til at mottakerne ikke vil finne sin plass i samfunnet. Seminaret vil inneholde korte presentasjoner av de grunnleggende ideene bak borgerlønn, diskusjon av ulike forsøk, og en oversikt over argumenter for og mot borgerlønn. Seminaret holdes på svensk.
 4. Conviviality and community development
  Professor Stephanie Dietrich fra VID og utdanningsleder Tony Addy fra Interdiac (seminaret holdes på engelsk)
  The changes in the welfare system, demographic change and the growing diversity of communities in Norway are challenges for community diakonia. In this workshop we will explore these challenges and highlight two creative responses of community diakonia: 1) Use Your Talents, which is an asset-based approach to congregational diakonal development supported by Norwegian organisations working in Norway and with churches in several African countries 2) Seeking Conviviality – the art and practice of living together’ which has been developed as a core concept for local diakonia by the European process for re-forming community diakonia supported by the LWF Europe region.
  VID specialised university has established an international research and development group on community diakonia – CODE Forum - which recognises the challenges that affect localities in many countries. It is working on community-based diakonia, especially Use Your Talents and Seeking Conviviality, as well as the pedagogical approach of the international CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment) project.

Pausemat

13.30

2. seminarbolk

Seminarene går to ganger. Velg et nytt seminar, se ovenfor.

14.30–14.50

Avsluttende betraktninger

fra 3 Trondheimsdiakoner

 • Sissel Håve Smørvik, Lademoen
 • Ingun Synnøve Bøe, Strinda
 • Mette Goa Hugdal, Heimdal

Paneldeltagere – velferd under press

Steinar Westin

Steinar Westin

Professor i sosialmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og fastlege ved Mathesongården legesenter og en aktiv samfunnsdebattant i helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Linn Herning

Linn Herning

Herning er daglig leder i For velferdsstaten og har skrevet boken Velferdsprofitørnene. Hun er utdannet historiker og siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene.

Helmuth M. Liessem

Helmuth M. Liessem

Liessem er generalsekretær i stiftelsen CRUX. Stiftelsen driver 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet.

Håkon Olaussen – ordstyrer

Håkon Olaussen – ordstyrer

Olaussen er rådgiver for preses i Den norske kirke og holder til i Nidaros bispedømme. Han er prest og har bakgrunn som journalist. Mange har nok hørt ham som programleder for kjente radioprogrammer, som Språkteigen og Her og nå.

Seminarholdere

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter

Jørn Holmen og Morten Koldaas fra stiftelsen CRUX – Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer. Jalegården er en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.

Heikki Hiilamo

Heikki Hiilamo

Hiilamo er professor i sosialpolitikk ved universitetet i Helsinki og en av to Kjell Nordstokke-professorer ved VID vitenskapelige høgskole. Hiilamo forsker på temaer som ulikhet, fattigdom, familiepolitikk og helse.

Freethem

Freethem

Ragnhild Lindahl Torstensen og Jeanette Kalmar Frøvik representerer Freethem – en internasjonal ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge menneskehandel; både tvangsarbeid, prostitusjon og utnyttelse i andre deler av sexindustrien. Menneskerettighetene og menneskeverdet ligger til grunn for arbeidet.

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Tony Addy og Stephanie Dietrich

Tony Addy har bakgrunn fra lokalt sosialt menighetsarbeid i Storbritania og leder for The William Temple Foundation. Som forsker og undervisningleder ved Diak i Finland utviklet han Community Action Based Learning for Empowerment. For Det Lutherske verdensforbundet har han gitt ut rapporten Liv i mangfoldige fellesskap, om å fornye diakonien i europeiske lokalssamfunn. Addy er for tiden utdanningsleder i Interdiac.

Praktisk informasjon

 • Deltageravgift

  • Kr 1750, påmelding før 15. september
  • Kr 1950, ordinær deltageravgift
  • Kr 600, studentpris

  Deltageravgiften inkluderer lunsj begge dagene. Den dekker også et enkelt måltid før gudstjenesten og kirkesuppe etter gudstjensten tirsdag 31. oktober. Deltageravgiften dekker ikke overnatting. Gå til påmelding og betaling.

 • Trenger du hotell? Vær tidlig ute.

  Det er inngått en hotellavtale med Royal Garden Hotel. Book med denne lenken, eller ring hotellet +47 73 80 30 00, oppgi bookingkoden 1710KIRKEN. Siste frist for å bruke avtalen er 13. september 2017.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Sagstad. E-post a.sagstad@stiftelsencrux.no Telefon +47 952 17 572

Kari Karsrud Korslien. E-post: kari.korslien@vid.no. Telefon: +4722451907

Kart