• Gruppe 1: Organisering av hverdagsrehabilitering
  • Gruppe 2: Dilemmaer knyttet til rehabilitering med eldre
  • Gruppe 3: Om å utløse ressurser i lokalsamfunnet

Pris

Foredragsholdere

Kjersti Helene Haarr

Kjersti Helene Haarr

Dorit Wahl-Brink

Dorit Wahl-Brink

Mia Vabø

Mia Vabø

Kjersti Vik

Kjersti Vik

Nina Amble

Nina Amble

Program

Hvordan kommer jeg meg hit?

Arrangører

Kontaktinformasjon