Arrangement

Et Liv på Diakonhjemmet

Vi markerer at Liv Wergeland Sørbye blir emerita ved VID vitenskapelige høgskole. Seminaret Et Liv på Diakonhjemmet legger vekt på sykepleiefaget og sentrale helsefaglige utfordringer, hvor livet og døden står sentralt. Tidligere studenter og forskerkollegaer vil delta. Alle er hjertlig velkomne.

Arrangementet er avsluttet.
Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye er professor ved VID. Hun er sykepleier og philosophiae doctor i helsevitenskap. Hun startet med sitt første forskningsprosjekt på Diakonhjemmet sykehus høsten 1976 om omsorg for døende. I 1980–1981 arbeidet hun som sykepleier på Diakonhjemmets avdeling Akersbakken og startet med etikk undervisning for sykepleierhøgskolen og har siden vært fast ansatt her.

Hun har vært medlem av flere offentlige utvalg, styrer og fagråd. Jubilanten har et stort internasjonalt nettverk gjennom det medisinske kartleggingsverktøyet interRAI. Hun har et omfattende forfatterskap innen faglitteratur og forskningsartikler.

Program

1. mars

Tid Innhold
12.30

Forfriskninger

Konferansier Ingrid Wergeland.

13.00

Døden på norsk

Ved Olaf Ågedal.

13.20

Da sykehuset fikk sin først HIV-pasient

Ved Åshild Bergstøl, Kari Anette Os og Kari-Margrethe Kepple.

13.40

Gutta på Heimdal og andre krigsseiler

Ved Solveig Bækkevold, samt portrett av en kvinnelig krigsseiler.

14.00

Livet i en REK- komite

Ved Ingrid Middelthon.

14.20

Forskning og arbeidsfellesskap i InterRAI

Ved Olaug Vibe og Else Vengnes Grue.

14.40

Et livs avslutning på Diakonhjemmet

Ved Simen Steindal.

15.00

Pilgrim for hospice

Ved Astrid Rønsen.

15.20

Glimt fra et arbeidsLiv

Ved Torgeir Sørbye.

15.40

Rundstykker, kaffe og hilsener

Vi forflytter oss til rommet med runde bord (AU 17, Diakonveien 14, Oslo). Ved Liv Thorhild Undheim og Liv Wergeland Sørbye.

Kontaktinformasjon

Even Myrtrøen. E-post: even.myrtroen@vid.no. Telefon: +4722451948

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post