Arrangement

Ettervernkonferansen 2017

Ettervernkonferansens tema er ettervern for unge med barnevernsbakgrunn. Innlederne representerer noen av de mest sentrale forskerne på ettervernsfeltet og vil tematisere viktige forhold i arbeidet med ettervern og oppfølging av ungdom i overgangen til voksenlivet.

Arrangementet er avsluttet.

Konferansen er aktuell både for ansatte i barnevernfeltet, NAV, arbeid med enslige mindreårige og så videre. forskere, studenter og politikere.

Konferanse på engelsk

Alle presentasjonene holdes på engelsk. Programmet presenteres derfor kun på engelsk.

Pris og påmelding

Deltageravgiften er på kr 300. Lunsj og kaffe er inkludert i deltageravgiften. Meld deg på ved med påmeldingsknappen over.

Foredragsholdere

Mike Stein

Mike Stein

Professor Emeritus, Social Policy Research Unit, University of York, UK. Read more about Mike Stein.

Emily Munro

Emily Munro

Professor, Institute of Applied Social Research, University of Bedfordshire, UK. Read more about Emily Munro.

Åsa Söderqvist

Åsa Söderqvist

Universitetslektor, Göteborgs Universitet.

Jim Wade

Jim Wade

Honorary Research Fellow at University of York. Read more about Jim Wade.

Mark Courtney

Mark Courtney

Professor, School of Social Service Administration, The University of Chicago. Read more about Mark Courtney.

Svanhild Vik

Svanhild Vik

Seniorrådgiver og nasjonal koordinator familieråd, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

John Pinkerton

John Pinkerton

Professor, Queens University, Belfast, Northern Ireland, UK. Read more about John Pinkerton.

Ingrid Höjer

Ingrid Höjer

Professor, Göteborgs universitet. Read more about Ingrid Höjer.

Program

14. september

Tid Innhold
09.00

Velkommen

09.15

Young people's transitions from care to adulthood: International experiences

Av Mike Stein.

09.55

How do different juridical and welfare systems affect leaving care work?

Av Emily Munro.

10.30

Pause

10.50

Pathways through care and after: Unaccompanied minors in England and Sweden

Av Åsa Söderqvist og Jim Wade.

11.35

Adverse Childhood Experiences

Av Mark Courtney.

12.10

Lunsj

13.00

Why use family group conferences to aid the transition from care, and how?

Av Svanhild Vik.

13.35

Disabled young people in transition to adulthood

Av John Pinkerton.

14.10

Kaffe

14.30

Education – before, during and after the transition to adulthood

Av Ingrid Höjer.

15.05

Slutt

Arrangører

Kontaktinformasjon

Inger Oterholm. E-post: inger.oterholm@vid.no. Telefon: +4722451966

Kart