Arrangement

Fagdag ungdom: Ungdom og bibellesning – en ny modell

Hvert år samarbeider Stavanger bispedømmeråd og VID Stavanger om en Fagdag ungdom.

Arrangementet er avsluttet.

Fagdagen setter fokus på ungdom og bibellesning. Utgangspunktet er et trosopplæringsprosjekt som har involvert tre bibelgrupper for 16–18-åringer, en gruppe i Stavanger, en annen i Bangkok (Thailand) og en tredje i Antananarivo (Madagaskar).

Prosjektet prøvde ut en modell for bibellesning på tvers av sosiale og kulturelle grenser, med fokus på forholdet mellom bibeltekst og den erfaring av tro og liv som vi har med oss inn i møte med teksten. Fagdagen vil presentere denne modellen og gi eksempler på hvordan den kan anvendes i trosopplæring og ungdomsarbeid i menighetene våre.

Leder for trosopplæringsprosjektet, professor Knut Holter ved VID Stavanger, vil presentere sine funn og lede dagen.

Pris og påmelding

Fagdagen koster kr 200, og inkluderer lunsj. Mer informasjon om program og påmelding følger.

For studenter og ansatte ved VID vitenskapelige høgskole er fagdagen gratis, men lunsj er ikke inkludert.

Program

26. april

Tid Innhold
10.00

Velkommen

Informasjon og morgenandakt

10.15

Et interkulturelt trosopplæringsprosjekt

Innledning: egne erfaringer å være ungdom og lese Bibelen.

Teori: Hva vil det si å lese Bibelen interkulturelt?

Presentasjon av prosjektet Kontekstuell og kreativ bibelbruk for 16–18-åringer

12.00

Lunsj

13.00

Informasjon

13.15

Fra prosjekt til modell

Systematisering av erfaringene med trosopplæringsprosjektet.

Utvikling av en modell: BIFF.

Rapport fra utprøving av modellen: to lokale grupper trosopplærere/ ungdomsarbeidere vil i februar/mars prøve ut modellen på temaet Kirken, Bibelen og homofili/samkjønnet ekteskap.

Fra fagdag og tilbake til menigheten: en modell med et bredt potensial.

Kontaktinformasjon

Anne Beth Gilja Johansen. E-post: anne.beth.johansen@vid.no. Telefon: +4751516266

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post