Arrangement

Funkishuset – lavterskeltilbud innen rus og psykiatri

Velkommen til spennende torsdagsseminar i Sandnes.

Arrangementet er avsluttet.
  • Generelt om Funkishuset som er et lavterskel helse- og omsorgstilbud og vårt tilbud til rusmiddelavhengige (målgruppe, målsetting, og så videre)
  • Lavterskeltilbud (hva kjennetegner et lavterskeltilbud)
  • Skadereduksjon, herunder om vårt eget Switch-prosjekt
  • Betydningen av relasjoner og tillit i miljøet
  • Helsetilstand og helsetilbud
  • Psykisk helse og rus
  • Litt om kvinner i rusmiljøet

Foredragsholdere

Åse Odland

Åse Odland

Daglig leder / sosionom. Videreutdanning i psykose og rus (SEPREP). FO-godkjent veileder.

Ragnhild Klungtveit

Ragnhild Klungtveit

Fagansvarlig sykepleier. Videreutdanning i psykose og rus (SEPREP). Videreutdanning i pleie/behandling av sår. Sosialpedagogikk.

Kontaktinformasjon

Linda Lea. E-post: linda.lea@vid.no. Telefon: +4751972279

Kart