Dagsseminar om funksjonshemming og teologi

Velkommen til Nettverk for funksjonshemming og teologis årlige dagsseminar.

Foredrag ved Ådne Njå og Leonora Onarheim Bergsjø.

Rundebordsamtale med dekan Aud Tønnesen (Universitetet i Oslo – Det teologiske fakultet) og rektorene Ingunn Moser (VID vitenskapelige høgskole) og Vidar Haanes (Det teologiske Menighetsfakultet) om funksjonshemming og teologiutdanningene – teoretiske perspektiv og praktisk inkludering.

Åpent arrangement. Gratis lunsj ved påmelding.

Påmelding

Kontaktinformasjon

Kart

Gå til toppen