Arrangement

Dagsseminar om funksjonshemming og teologi

Velkommen til Nettverk for funksjonshemming og teologis årlige dagsseminar.

Arrangementet er avsluttet.

Åpent arrangement. Gratis lunsj ved påmelding.

Program

17. februar

Tid Innhold
10.00

Velkommen

Presentasjon av Nytt Norsk Kirkeblad sitt spesialnummer.

10.30

Gudstjenesten som sted for inkludering

Ved Ådne Njå.

11.30

Lunsj

12.30

Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer

Ved Leonora Onarheim Bergsjø.

13.30

Kaffepause

14.00

Funksjonshemming og teologiutdanningene – teoretiske perspektiv og praktisk inkludering

Ved Ingunn Moser, VID vitenskapelige høgskole; Vidar Haanes, Det teologiske menighetsfakultet; og Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Kontaktinformasjon

Anna Rebecca Solevåg. E-post: anna.rebecca.solevag@vid.no. Telefon: +4751516244

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post