Program

Foredragsholdere

Steffen Jöhncke

Steffen Jöhncke

Marcus Chatfield

Marcus Chatfield

Aleksandra Bartoszko

Aleksandra Bartoszko

Liese Recke

Liese Recke

Thomas Svendsen

Thomas Svendsen

Arrangører

Kontaktinformasjon