Arrangement

Kritisk blikk på rusbehandling

Rusbehandling er tatt for gitt i samfunnet. Men hvorfor skal vi egentlig behandle mennesker som ruser seg?

Arrangementet er avsluttet.

Finnes det pasienter som får det dårligere av den behandlingen de gjennomgår? Hvordan opplever pasienter i LAR-behandling brukermedvirkning? Er overdoseforebygging det viktigste for pasienter? Disse spørsmålene vil være sentrale på denne konferansen om rusfenomener i Oslo, høsten 2017.

Der vil bli enkelte plasser til nedsatt pris: Kr 150. Plassene tildeles til deltakere som av ulike grunne ikke har mulighet til å betale full pris. Forespørsler om tildeling av en plass på konferansen til nedsatt pris rettes til Liese Recke.

Program

10. oktober

Tid Innhold
09.45

Intro

10.00

The effects of treatmentality – or: How treatment of drug use helps keep things as they are

Ved Steffen Jöhncke. Last ned presentasjonen.

11.00

Pause

11.15

Institutionalized Persuasion and the Technology of Totalistic Treatment

Ved Marcus Chatfield. Last ned abstract. Last ned presentasjonen.

12.15

Lunch

13.15

Overlevelsens dødelige byrde. Brukermedvirkning, nye risikosubjekter og paradokser i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Ved Aleksandra Bartoszko. Last ned abstract. Last ned presentasjonen.

13.45

Hvad mener vi, når vi siger recovery? En undersøgelse af recoverybegrebets behandlingspolitiske betydninger

Ved Liese Recke. Last ned abstract. Last ned presentasjonen.

14.15

Pause

14.30

Legg ned ettervernet, bygg heller opp livet

Ved Thomas Svendsen. Last ned abstract. Last ned presentasjonen.

15.00

Paneldiskusjon

16.00

Slutt

Foredragsholdere

Steffen Jöhncke

Steffen Jöhncke

Steffen Jöhncke is an anthropologist with long term research interest in the field of drug use treatment. He is senior advisor and deputy head in the Department of Anthropology, University of Copenhagen, where he heads the research unit AnthroAnalysis that conducts collaborative projects with a range of private and public partners in Danish society.

Marcus Chatfield

Marcus Chatfield

Marcus Chatfield is a master’s degree student in the department of Family, Youth, and Community Sciences at the University of Florida. His undergraduate thesis, Institutionalized Persuasion: The Technology of Reformation in Straight Incorporated and the Residential Teen Treatment Industry (2014), was completed in the Individualized Studies department at Goddard College, in Plainfield, Vermont. In 1987, Marcus completed 16 months of treatment at Straight, Incorporated, one of the United States’ most notorious family treatment programs for substance using teens. Since the 1990s, he has been curious about the various ways teen treatment impacts adult development.

Aleksandra Bartoszko

Aleksandra Bartoszko

Sosialantropolog og stipendiat på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes ph.d.-prosjekt handler om brukermedvirkning, legemiddelvalg og pasientrettigheter i legemiddelassistert rehabilitering. Hun har utført etnografiske feltarbeid i flere norske kommuner, Nicaragua og Polen. Hun har tidligere jobbet i Seksjonen for likeverdig helsetjeneste, Oslo Universitetssykehuset og FAFO og har publisert artikler med fokus på helse, funksjonshemming, risikohåndtering, kunnskapskonflikter, fattigdom og sosiale ulikheter og redigerte blant annet en bok The Patient: Probing the Inter-disciplinary Boundaries. Aktuelt med Viruset etnografisk tegneserie om sprøytebruk, smitte og behandling av hepatitt C.

Liese Recke

Liese Recke

Liese Recke er ansatt som førstelektor på VID, hvor hun har ansvar for videreutdannelsen i rus- og avhengighetsproblematikk. Liese har selv langvarig behandlingserfaring fra den danske rusbehandling og har siden arbeidet som psykolog med ruspolitik og rusbehandling på alle nivåer i behandlingssystemet.

Thomas Svendsen

Thomas Svendsen

Thomas Solgård Svendsen arbeider ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) ved Sjukehuset i Stavanger. Han har arbeidet på rus og psykisk helse feltet i 15 år. Siden 2011 har han jobbet med rekruttering av deltakere til Stayer-studien, en langtids oppfølgingsstudie av 170 personer med avhengighetsproblematikk der målet er å sjekke for langtidsendringer i nevrokognitive og psykososiale funksjoner.

Arrangører

VID og Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontaktinformasjon

Faglig kontakt er Liese Recke

Even Myrtrøen. E-post: even.myrtroen@vid.no. Telefon: +4722451948

Kart