Arrangement

Øivind Holtedahls prøveforelesning og disputas

Øivind Holtedahl holder prøveforelesning og disputas for sin avhandling, «Community», «God from above» and «God from below»: An ethnographic study of religious knowledge practices in two youth ministries in the Church of Norway.

Arrangementet er avsluttet.

Program

20. mars

Tid Innhold
10:15-11:00

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesningen er The empirical turn in contemporary youth ministry research: patterns and challenges.

11:30-15:30

Disputas

Evalueringskomiteen

  • Forsker Jonas Ideström, Svenska Kyrkans forskningsenhet
  • Førsteamanuensis Bård Eirik Hallesby Norheim, NLA Høgskolen
  • Professor Ingunn Moser, VID vitenskapelige høgskole

Kommisjonen har vært ledet av professor Ingunn Moser (VID). Avhandlingen har vært veiledet av professor Hans Austnaberg (VID) og professor Sverre Dag Mogstad (Det teologiske menighetsfakultetet).

Disputasen vil bli ledet av prorektor Bård Mæland.

Kontaktinformasjon

Anna Rebecca Solevåg. E-post: anna.rebecca.solevag@vid.no. Telefon: +4751516244

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post