Arrangement

Arngeir Langås prøveforelesning og disputas

10:15 Arngeir Langås holder prøveforelesning over oppgitt emne, "The use of Muslim categories in Christian theology of inter-religious dialogue in Muslim majority contexts".

12:00 Langås vil offentlig forsvare sin avhandling, Unity is strength – The joint committee of religious leaders for peace in Zanzibar, 2005–2013 for ph.d.-graden ved VID.

Bedømmelseskomité:

  • Professor Mika Vähäkangas, Universitetet i Lund
  • Dr. Emma Wild-Wood, University of Cambridge
  • Førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID

De ordinære opponenter er:

  • Førsteopponent: Professor Mika Vähäkangas, Universitet i Lund
  • Andreopponent: Dr. Emma Wild-Wood, University of Cambridge

Kommisjonen har vært ledet av førsteamanuensis Gerd Marie Ådna (VID) og avhandlingsarbeidet har vært veiledet av professor Kari Storstein Haug (VID).

Disputasen vil bli ledet av prorektor Bård Mæland, VID.

Avhandling

Last ned avhandling

Kontaktinformasjon

Anna Rebecca Solevåg. E-post: anna.rebecca.solevag@vid.no. Telefon: +4751516244

Kart