Arrangement

Reichelt-seminaret

Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen foreleser over temaet Gud innenfor? Muligheter for tro i en sekulær tid.

Arrangementet er avsluttet.

Reichelt-seminaret er delt i to, en del med påmelding og en del uten.

Åpen forelesning uten påmelding

Den innledene forelesningen er gratis og krever ikke påmelding.

Middag og seminar med påmelding

Ta kontakt for påmelding til middag og seminar. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Om Reichelt-seminaret

I det påfølgende seminaret deltar biskop Ivar Braut, sjefredaktør i Vårt Land Åshild Mathisens, samt Mette Ellinor Boye som er prosjektleder for tverrkirkelige tjenestegrupper og Torbjørn Hestnes som er sokneprest i Stokka menighet. Forelesningen er åpen og finner sted i Aulaen ved VID Stavanger.

I en sekulær tid framstår troen på det guddommelige for mange som naiv overtro. Reicheltforelesningen vil vise at dette er resultatet av en idehistorisk utvikling som griper tilbake til middelalderen. Det er ikke mulig å skru klokka tilbake. Men det finnes sider ved tilværelsen som krever svar ut over de naturvitenskapen kan gi: tillit, kjærlighet, sorg og spørsmålet om meningen med livet. Det er som en respons på denne situasjonen at kirken må finne nye uttrykk for kristen tro i dag.

Program

13. september

Tid Innhold
16.00

Reicheltforelesning

Gud innenfor? Muligheter for tro i en sekulær tid. Spørsmål og samtale. Ved Raag Rolfsen.

Gratis oppmøte, påmelding kreves ikke.

17.30

Middag

Krever påmelding.

18.15

Seminar

  • Å forklare kristen tro i et sekulært samfunn. Ved Åshild Mathisen.
  • Kirken i møte med det sekulære samfunnet. Ved Ivar Braut.
  • Menighetserfaringer fra Jørpeland og Stokka. Ved Mette Ellinor Boye og Torbjørn Hestnes.
  • Panelsamtale. Ledet av Tore Laugerud

Krever påmelding.

21.00

Slutt

Foredragsholdere

Raag Rolfsen

Raag Rolfsen

Åshild Mathisen

Åshild Mathisen

Ivar Braut

Ivar Braut

Mette Ellinor Boye

Mette Ellinor Boye

Torbjørn Hestnes

Torbjørn Hestnes

Kontaktinformasjon

Silje Dragsund Aase. E-post: silje.dragsund.aase@vid.no. Telefon: +4751516245

Kart