Hvordan skape en menneskerettslig praksis i tjenester til personer med utviklingshemming?

Arrangementet er avsluttet.

Hva må endres? Hvilke tiltak må settes i verk? Kom og hør Osmund Kaldheim på årets andre torsdagsseminar.

Osmund Kaldheims karriere dekker et bredt spekter innen det offentlige. Som politiker har han vært ordfører i Fet kommune og statssekretær i Sosialdepartementet og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Fra 2005 til 2010 var Osmund Kaldheim direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, frem til han tiltrådte sin nåværende stilling som rådmann i Drammen i mars 2010.

Kontaktinformasjon

Kart

Gå til toppen