Arrangement

Hvordan skape en menneskerettslig praksis i tjenester til personer med utviklingshemming?

Hva må endres? Hvilke tiltak må settes i verk? Kom og hør Osmund Kaldheim på årets andre torsdagsseminar.

Arrangementet er avsluttet.

Osmund Kaldheims karriere dekker et bredt spekter innen det offentlige. Som politiker har han vært ordfører i Fet kommune og statssekretær i Sosialdepartementet og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Fra 2005 til 2010 var Osmund Kaldheim direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, frem til han tiltrådte sin nåværende stilling som rådmann i Drammen i mars 2010.

Osmund Kaldheim

Osmund Kaldheim

Osmund Kaldheim ledet Inkluderingsutvalget som foreslo ny integreringspolitikk i 2011 (NOU 2011:14) og Rettighetsutvalget (NOU 2016:17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming).

Kontaktinformasjon

Marianne Kalvatn. E-post: marianne.kalvatn@vid.no. Telefon: +4751972294

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post