Arrangement

Sosial kompetanse blant barn og unge

Sosial kompetanse blant barn og unge: Sammenhenger, evidens og fremtidsfokus er torsdagsseminaret på VID Sandnes i april.

Arrangementet er avsluttet.

Betydningen av sosial kompetanse øker. Å være sosialt kompetent er ikke lenger bare en motsats til å ha atferdsvansker, det er en kapital som er den mest sentrale nøkkel til integrasjon og de fleste funksjoner, prosesser og relasjoner i samfunnet. Slik kompetanse vurderes derfor som avgjørende for individuell utvikling, men også for helse, livskvalitet lovlydighet og karriere.

Terje Ogden

Terje Ogden

Terje Ogden (dr.philos) er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han leder forskningsavdelingen ved senteret og forsker på utvikling, implementering og evaluering av tiltak i familier, barnehager og skoler for å fremme sosial kompetanse og å forebygge psykososiale problemer.

Ogden har en omfattende formidlingsvirksomhet, nasjonalt så vel som internasjonalt og har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler om utsatte barn og unge. Les mer på Terje Ogdens webside.

Kontaktinformasjon

Marianne Kalvatn. E-post: marianne.kalvatn@vid.no. Telefon: +4751972294

Kart

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post