Gro Beate Samdal

Gro Beate Samdal

Prøveforelesning, starter kl 10.15

Disputas, starter kl 12.15