Arrangement

Verdibasert ledelsesdag

Fagdag i verdibasert ledelse. Hovedtema er presentasjon av boken Verdibevisst ledelse.

Program

20. november

Tid Innhold
09.30

Kaffe

10.00

Velkommen

Ved studieleder Leif Stapnes

10.15

Presentasjon av boken Verdibevisst ledelse

Ved professor Harald Askeland

10.45

Lederveiledning – en veg til verdibevissthet

Ved førstelektor emeritus Gry Bruland Vråle

11.15

Kaffepause

11.30

Social Innovation and Value based leadership

Ved vår nye førsteamanuensis Marta Struminska-Kutra

12.00

Lunsj

Kan kjøpes i høgskolens studentkafe i Diakonveien 14

13.00

Verdier på veggen, i veggene eller i veien? En kvalitativ studie av verdiers betydning i rekruttering og onboarding i ideelle, humanitære organisasjoner

Presentasjon av masteroppgave. Ved teamleder HR i Kirkens Nødhjelp, Cathrine Haugeli Halvorsen

13.30

Hva fremmer motivasjon på arbeidsplassen?

Presentasjon bok. Ved førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas

14.00

Verdiarbeid som institusjonell ledelse

Ved professor Harald Askeland

14.30

Verdier i ledelse – et spørsmål om moral

Ved dosent emeritus Einar Aadland

15.00

Musikalsk avslutning

Samling etter programmet

Etter fagdagen kan de som vil bli med på en samling på Cafe Mistral hvor hver enkelt betaler for seg.

Kontaktinformasjon

Anne Dieseth. E-post: anne.dieseth@vid.no. Telefon: +4722451972

Kart