E-læring inkluderer en rekke former for læringsarbeid der den lærende benytter IKT for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og diskutere disse og levere sine besvarelser.

Kontaktpersoner på e-læring

Kontaktpersoner for interne og eksterne samarbeidspartnere er Vidar Tobiassen og Mari Digernes.

De har ansvarsområder innen utvikling og bruk av fleksible læringsformer:

Kontaktperson mot itslearning sentralt og superbruker for høgskolen. Herunder ansvar for opplæring i høgskolens e-læringsplattform itslearning for studenter og ansatte.

Arrangere kurs i forskjellige elektroniske applikasjoner som for eksempel EndNote.

Bistå ansatte i bruk programvareløsninger- og produksjon av undervisningsmateriell i digitalt format.

Bistå fagavdelingene i pedagogisk bruk av- og opplæring i maskinvare slik som videokonferanseutstyr, videokamera, fotokamera, webkamera, teknisk utstyr i øvingssenter, hjerte- lungeredningsdukke med mer.

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen