Diakonhjemmet

I 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole med Haraldsplass diakonale høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet Høgskoles historie

Diakonhjemmet vokste frem av den lavkirkelige vekkelsen som preget Norge på 1800-tallet. I tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge preket de ikke bare til personlig og inderlig Jesus-tro og omvendelse. Vekkelsen rommet også en nød for foreldreløse, sultne, fattige og moralsk forkomne.

Den var blant annet inspirert av utviklingstrekk i tysk kirke- og indremisjonsliv på begynnelsen av 1800-tallet. Diakonhjemmets grunnleggere ivret for en gjenfødelse av det de kalte for urkirkens skjønneste egenskap: Diakonien, menighetenes innsats for mennesker i nød. Diakonhjemmet skulle bli et kraftsenter som skulle mobilisere til et storstilt, kirkelig redningsarbeid for mennesker i utsatte livssituasjoner.

Hartvig Halvorsen (1854–1910)

Primus motor for opprettelsen av Diakonhjemmet var presten og redaktøren Hartvig Halvorsen (1854–1910), som også var sentral i etableringen av Menighetsfakultetet. Han opprettet et lite pleiehjem/sykehus der vordende diakoner kunne få sin sykepleiefaglige utdannelse og der pasientene skulle behandles på kyndig vis og i Kristi kjærlighets ånd. Diakonhjemmet ble startet opp i 1890, 22 år etter at en kvinnelige varianten hadde kommet i gang ved Diakonissehuset.

I starten var det 10 diakonielever

Det som startet med ti diakonelever ved et klosteraktig pleiehjem i Kristiania har siden vokst langsomt og sikkert i omfang og blitt en veltilpasset privat institusjon som driver innenfor offentlige helse- og utdanningsplaner. De tusentalls diakonene som i tidens løp er utdannet ved institusjonen fikk ikke den mottakelsen og det spillerom i kirken som grunnleggerne hadde håpet. Først på 1980-tallet ble det fart på opprettelsen av diakonstillinger i menigheter i Den norske kirke. Men den brede, femårige diakonutdannelsen åpnet mange dører for diakonene innen det offentlige helse- og sosialvesenet og innen bedriftshelsetjeneste.

Studier i Oslo og Sandnes

Tidligere Diakonhjemmet Høgskole har utdanninger ved VID Oslo og VID Sandnes.

Barnevernfaglig veiledning

Videreutdanning
Sosial
Samfunn
Deltid
Oslo
30 stp

Diakoni

Master
Kirke
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Diakoni og kristent sosialt arbeid

Master
Kirke
Heltid
Oslo
120 stp

Diakoni, verdier og profesjonell praksis

Ph.d.
Kirke
Heltid
Deltid
Oslo
180 stp

Ergoterapi

Bachelor
Helse
Heltid
Sandnes
180 stp

Familieterapi og systemisk praksis

Master
Familieterapi
Deltid
Oslo
120 stp

Familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanning
Familieterapi
Deltid
Oslo
60 stp

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Master
Helse
Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Konfliktarbeid og mekling

Videreutdanning
Sosial
Helse
Deltid
Oslo
30 stp

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Videreutdanning
Ledelse
Kirke
Deltid
Oslo
30 stp

Livsstyrketrening

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
30 stp

Medborgerskap og samhandling

Master
Samfunn
Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
120 stp

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
60 stp

Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
60 stp

Rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
60 stp

Samarbeidende praksis i terapi

Videreutdanning
Familieterapi
Deltid
Oslo
20 stp

Sosial kompetanse

Videreutdanning
Helse
Sosial
Deltid
Sandnes
30 stp

Sosialt arbeid

Bachelor
Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
180 stp

Sosialt arbeid

Master
Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Sykepleie

Bachelor
Helse
Heltid
Bergen
Oslo
180 stp

Veiledning for studentveiledere

Videreutdanning
Sosial
Deltid
Oslo
15 stp

Verdibasert ledelse

Master
Ledelse
Deltid
Heltid
Oslo
90/120 stp

Vernepleie

Bachelor
Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
180 stp

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post