Diakonhjemmet

I 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole med Haraldsplass diakonale høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet Høgskoles historie

Diakonhjemmet vokste frem av den lavkirkelige vekkelsen som preget Norge på 1800-tallet. I tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge preket de ikke bare til personlig og inderlig Jesus-tro og omvendelse. Vekkelsen rommet også en nød for foreldreløse, sultne, fattige og moralsk forkomne.

Den var blant annet inspirert av utviklingstrekk i tysk kirke- og indremisjonsliv på begynnelsen av 1800-tallet. Diakonhjemmets grunnleggere ivret for en gjenfødelse av det de kalte for urkirkens skjønneste egenskap: Diakonien, menighetenes innsats for mennesker i nød. Diakonhjemmet skulle bli et kraftsenter som skulle mobilisere til et storstilt, kirkelig redningsarbeid for mennesker i utsatte livssituasjoner.

Hartvig Halvorsen (1854–1910)

Primus motor for opprettelsen av Diakonhjemmet var presten og redaktøren Hartvig Halvorsen (1854–1910), som også var sentral i etableringen av Menighetsfakultetet. Han opprettet et lite pleiehjem/sykehus der vordende diakoner kunne få sin sykepleiefaglige utdannelse og der pasientene skulle behandles på kyndig vis og i Kristi kjærlighets ånd. Diakonhjemmet ble startet opp i 1890, 22 år etter at en kvinnelige varianten hadde kommet i gang ved Diakonissehuset.

I starten var det 10 diakonielever

Det som startet med ti diakonelever ved et klosteraktig pleiehjem i Kristiania har siden vokst langsomt og sikkert i omfang og blitt en veltilpasset privat institusjon som driver innenfor offentlige helse- og utdanningsplaner. De tusentalls diakonene som i tidens løp er utdannet ved institusjonen fikk ikke den mottakelsen og det spillerom i kirken som grunnleggerne hadde håpet. Først på 1980-tallet ble det fart på opprettelsen av diakonstillinger i menigheter i Den norske kirke. Men den brede, femårige diakonutdannelsen åpnet mange dører for diakonene innen det offentlige helse- og sosialvesenet og innen bedriftshelsetjeneste.

Studier i Oslo og Sandnes

Tidligere Diakonhjemmet Høgskole har utdanninger ved VID Oslo og VID Sandnes.

Barnevernfaglig veiledning

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Diakoni

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Heltid, Deltid

Diakoni og kristent sosialt arbeid

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Heltid

Diakoni, verdier og profesjonell praksis

Utdanningsnivå Ph.d. Studiesteder Oslo Tid Heltid, Deltid

Ergoterapi

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Sandnes Tid Heltid

Familieterapi og systemisk praksis

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Deltid

Familieterapi og systemisk praksis

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Sandnes Tid Deltid

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Heltid, Deltid

Konfliktarbeid og mekling

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Livsstyrketrening

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Medborgerskap og samhandling

Utdanningsnivå Master Studiesteder Sandnes Tid Heltid, Deltid

Psykisk helsearbeid

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Psykososialt arbeid med barn og unge

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Rus- og avhengighetsproblematikk

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Samarbeidende praksis i terapi

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Sandnes Tid Deltid

Sosial kompetanse

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Sandnes Tid Deltid

Sosialt arbeid

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Oslo Tid Heltid, Deltid

Sosialt arbeid

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Heltid, Deltid

Sykepleie

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Bergen, Oslo Tid Heltid

Veiledning for studentveiledere

Utdanningsnivå Videreutdanning Studiesteder Oslo Tid Deltid

Verdibasert ledelse

Utdanningsnivå Master Studiesteder Oslo Tid Deltid, Heltid

Vernepleie

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Sandnes Tid Heltid, Deltid

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post