Enkeltemne

Administrasjon og ledelse

Hvordan lykkes med utviklings- og endringsprosesser i egen organisasjon? Dette er det sentrale temaet i dette emnet.

Med tydeliggjøring av organisasjonens primære oppgave(r) som utgangspunkt vil også mer praktiske verktøy, som for eksempel prosjektledelse og økonomistyring, bli tematisert.

Undervisning

Kurset består av 16 samlinger á 2 timer ettermiddag/kveld, vår 2017.

Foreleser

Sigurd Haus, organisasjonspsykolog ved Senter for Interkulturell kommunikasjon (SIK).

Arbeidsform og eksamen

Studentene har et arbeidskrav hvor de deles inn i grupper på 3–5 personer som hver får ansvar for å planlegge og presentere et utviklingstiltak (som utarbeides i samarbeid med faglærer). Presentasjonen varer cirka 20 minutter, og studentene leverer i ettertid inn en felles rapport på cirka 2000 ord som beskriver tiltaket og arbeidsprosessen i gruppen.

De samme gruppene forbereder også og trener på en situasjon på arbeidsplassen der LØFT-tilnærmingen er aktuell og enten viser dette muntlig eller tar opp og formidler dialogen enten skriftlig eller på video.

Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i mai/juni.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

3. januar 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

kveldskurs

Pris

Kr 2600. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, studieavgift kr 1940.

Dette enkeltemne tilhører

Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er mulig å søke med realkompetanse. Realkompetanse gjelder søkere over 25 år.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no