Enkeltemne

Barnevern – arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge

Emnet skal gi utdypet kunnskap om sentrale problemstillinger i dagens barnevern med særlig fokus på barn og unge som aktører.

Søk opptak

I dette emnet vektlegges betydningen av å ta utgangspunkt i barn, unge og familiens erfaringer og ressurser med vekt på arbeid i partnerskap. Samtidig problematiseres rammene for brukermedvirkning og barnevernets maktposisjon med vekt på et kritisk perspektiv på praksis.

Det vektlegges å øke studentenes metodiske og analytiske ferdigheter gjennom økt teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap knyttet til arbeidsmåter, skjønnsutøvelse og forskning i barnevernet. Emnet har en praktisk tilnærming.

Emnet har følgende innhold:

Undervisningsdatoer

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. september 2016

Oppstart

29. august 2016

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 4000. I tillegg kommer semesteravgiften på kr 460. Praksisveiledere og samarbeidspartnere kan få disse enkeltemnene til halv pris.

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

For opptak til enkeltemne: Fullført 3-årig bachelorutdanning.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav: Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post