De eldre og samfunnet

Dette emnet tar for seg eldres posisjon og situasjon i samfunnet og deres muligheter for å være aktive deltakere og samfunnsborgere så lenge som mulig.

Emnet tar for seg teorier som beskriver og forklarer aldring og eldres posisjon i samfunnet. Emnet reflekterer at det er mange ulike vitenskapelige disipliner som er involvert i forskning om aldring. Både biologiske, psykologiske, sosiologiske og tverrvitenskapelige aldringsteorier omhandles.

Hvordan disse kan bidra til kunnskap om og forståelse for eldres hverdagsliv, livskvalitet og helse, behandles. Emnet vil også tematisere marginalisering av ulike grupper av eldre og hva som vil være et godt helsetjenestetilbud til disse.

Videre tar emnet for seg betydningen av familien og sosial tilhørighet. I dette emnet vil studentene få opplæring i gjennomføring av systematiske litteratursøk.

Innhold

  • Normale aldringsprosesser innenfor ulike teoretiske perspektiver
  • Eldres rolle, posisjon og deltakelse i samfunnet
  • Eldre menneskers hverdagsliv, levekår og livskvalitet
  • Ulike utsatte grupper av eldre
  • Pårørende og nettverk
  • Relevante lover, forskrifter og retningslinjer
  • Opplæring i systematiske litteratursøk

Studiestart

Uke 35.

Les fullstendig emnebeskrivelse i studiehåndboka

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr . Pris kommer

Dette enkeltemne tilhører

Master i Helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Vårt studietilbud

Vi tilbyr studier innenfor bachelor, master, videreutdanning, ph.d. og årsstudium. Gå til oversikten over våre studier

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Kontaktinformasjon

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen