Enkeltemne

De eldre og samfunnet

Dette emnet tar for seg eldres posisjon og situasjon i samfunnet og deres muligheter for å være aktive deltakere og samfunnsborgere så lenge som mulig.

Søk opptak

Emnet tar for seg teorier som beskriver og forklarer aldring og eldres posisjon i samfunnet. Emnet reflekterer at det er mange ulike vitenskapelige disipliner som er involvert i forskning om aldring. Både biologiske, psykologiske, sosiologiske og tverrvitenskapelige aldringsteorier omhandles.

Hvordan disse kan bidra til kunnskap om og forståelse for eldres hverdagsliv, livskvalitet og helse, behandles. Emnet vil også tematisere marginalisering av ulike grupper av eldre og hva som vil være et godt helsetjenestetilbud til disse.

Videre tar emnet for seg betydningen av familien og sosial tilhørighet. I dette emnet vil studentene få opplæring i gjennomføring av systematiske litteratursøk.

Innhold

Studiestart

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

8. september 2017

Oppstart

28. august 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no