Enkeltemne

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Emnet tar opp sentrale problemstillinger som er relatert til helseproblemer hos eldre, samt faglige tilnærminger og tjenestetilbud både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Søk opptak

Emnet gir forståelse for og kunnskap om biologiske aldringsprosesser. Emnet gjennomgår de vanligste sykdommene blant eldre og ulike tilnærminger for vurdering av hjelpe- og behandlingsbehov. Brukermedvirkning vil være et gjennomgående tema.

Videre tematiserer emnet helsefremmende og forebyggende strategier, behandling, rehabilitering, og lindrende tiltak innenfor ulike fagtradisjoner, samt tverrfaglige tilnærminger.

Innhold

Undervisning

Les fullstendig emnebeskrivelse i studiehåndboka

Fakta

Studiepoeng

15 studiepoeng

Søknadsfrist

13. januar 2017

Oppstart

18. januar 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 6460. Består av studieavgift på kr 6000 og semesteravgift kr 460.

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post