Enkeltemne

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Emnet tar opp sentrale problemstillinger som er relatert til helseproblemer hos eldre, samt faglige tilnærminger og tjenestetilbud både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Emnet gir forståelse for og kunnskap om biologiske aldringsprosesser. Emnet gjennomgår de vanligste sykdommene blant eldre og ulike tilnærminger for vurdering av hjelpe- og behandlingsbehov. Brukermedvirkning vil være et gjennomgående tema.

Videre tematiserer emnet helsefremmende og forebyggende strategier, behandling, rehabilitering, og lindrende tiltak innenfor ulike fagtradisjoner, samt tverrfaglige tilnærminger.

Innhold

 • Biologisk aldring
 • Sykdommer blant eldre
 • Funksjonstap og sansesvikt blant eldre
 • Forebyggende og helsefremmende tilnærminger
 • Rehabilitering og mestring ved langvarige helseproblemer
 • Ulike faglige tilnærminger for identifisering av helseproblemer, behov og ressurser
 • Legemidler og eldre
 • Ernæring/underernæring hos eldre
 • Fall og fallforebygging
 • Omsorg ved livets slutt
 • Behandling og omsorg til eldre med etnisk minoritetsbakgrunn
 • Relevante lover, forskrifter og retningslinjer

Undervisning

  1. januar 2017
  1. januar 2017
  1. mars 2017
  1. mars 2017
  1. mars 2017
  1. mars 2017
  1. april 2017
  1. april 2017
  1. april 2017

Fakta

Studiepoeng

15 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 6460. Består av studieavgift på kr 6000 og semesteravgift kr 460.

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no