Enkeltemne

Etisk refleksjonsveiledning

Etisk refleksjonsveiledning kan gi kunnskap og ferdigheter til både etisk bevisstgjøring og til å komme fram til gode valg basert på skjønn og innsikt.

Søk opptak

Etisk kompetanse blir etterspurt i stadig sterkere grad innenfor ledelse og profesjonsutøvelse av forskjellig slag. Arbeidslivet er komplekst, og utfordringen er å ta gode og fornuftige valg i uoversiktlige situasjoner. Dessuten er det behov for å oppdage og avdekke etiske og moralske perspektiver i daglig rutinepraksis, i prioriteringssaker, og i forhold til medmenneskers liv og velferd.

Studiet gir anledning til å bearbeide egne dilemmaer, samtidig som man trener opp sin kompetanse som veileder av etiske refleksjonsprosesser i gruppe med andre.

Studiested, reise og opphold

Studiet i etisk refleksjonsveiledning arrangeres i Italia som et intensivt ukesstudium på 10 studiepoeng. Studiet vil gi kompetanse til å lede etiske refleksjonsprosesser i grupper, og gi solid bakgrunn for å treffe gode valg i vanskelige dilemmasituasjoner, enten det gjelder ledelse, profesjonsutøvelse eller personlige livssituasjoner.

Studiet vil finne sted i Civita Castellana i Nord-Italia, en times bussreise nord for Roma. Hotellet er Relais Falisco.

Etisk teori, veiledningsmetodikk, kultur og ledelse

Studiet vil gi innføring i etiske teorier, veiledningsmetodikk, organisasjonskultur og ledelse. Hovedvekten vil bli lagt på ferdighetstrening i å veilede etiske refleksjonsprosesser i grupper. Deltakerne forventes å arbeide med etiske dilemmaer hentet fra egen ledelses/yrkespraksis.

Målgruppe

Studieledere er dosent emeritus Einar Aadland og førstelektor Gry Bruland Vraale.

Hva kan du bli?

Studiet kan dyktiggjøre deg i arbeid med etikk og etisk refleksjon.

Varighet

Kurset varer fra 29. april 2018–4. mai 2018.

Kan inngå i mastergrad

Kan inngå som valgfritt emne på 10 studiepoeng i master i verdibasert ledelse.

Emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. januar 2018

Oppstart

29. april 2018

Studiested

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 8230. Består av semesteravgift og studieavgift. Utgifter til reise og opphold (cirka kr 10 000–12 000) kommer i tillegg.

Dette enkeltemne tilhører

Master i verdibasert ledelse

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanningsløp av 3 års varighet eller mer, for eksempel cand.mag.

Andre mastergrader, hovedfag og embetseksamener, eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp, er også godkjent. Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Anne Dieseth

Har du spørsmål?

Anne Dieseth
Oslo
+4722451972
anne.dieseth@vid.no