Enkeltemne

Faith and religion in work with migrants

Flukt, migrasjon og integrering er noen av de viktigste temaene nå, både i Norge, Europa, og hele verden. Derfor trengs det økt kompetanse på dette arbeidsfeltet. Kurset er for deg som er interessert i arbeidet med flyktninger og migranter og vil lære mer om hva tro og religion kan bety i slikt arbeid. Vi tilbyr et tverrfaglig enkeltemne om temaet høsten 2017, som arrangeres i Oslo.

Religion og livssyn er en del av det å være mennesket. Hva slags tro eller livssyn har flyktninger og migranter? Hvilken rolle spiller troen for dem på deres flukt, og når de kommer til et nytt land? Hvordan kan profesjonelle hjelpere møte dem i forhold til deres forskjellige religiøse bakgrunn og behov? På hvilken måte kan tro og livssyn være en ressurs? Hvordan forholder mottaksapparatet i Norge seg til alt som har med religion å gjøre? Dette er noen av de spørsmålene det arbeides med i løpet av kurset.

Emnet har hovedfokus på tro og religion som dimensjon i arbeidet med flyktninger og migranter. Det skal bidra til økt kompetanse om religionens betydning for mennesker på flukt, og bidra til at menneskene som arbeider med migranter blir dyktiggjort til å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til religion og tro.

VID vitenskapelige høgskole tilbyr dette tverrfaglige kurset på masternivå som enkeltemne for egne masterstudenter og som videreutdanning til alle som er interessert i arbeidet med flyktninger og migranter. Kurset tilbys også internasjonale studenter ved VID vitenskapelige høgskole.

Kursansvarlig er professor Stephanie Dietrich fra Fakultet for teologi, diakoni og ledelse. En rekke forelesere fra både inn- og utland vil bidra til kurset, deriblant fagfolk fra Syria og Østerrike.

Kursplan

Last ned kursplan

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse for MADIA-597 Faith and religion in work with migrants

Hvor

Kurset skal holdes på VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet i Oslo. Undervisningsspråk er engelsk. Eksamen kan besvares på norsk.

Samlinger

  • 18.–20. september 2017
  • 23., 24. og 25. oktober 2017

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

8. september 2017

Oppstart

20. september 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 4000. I tillegg kommer semesteravgiften på kr 460.

Dette enkeltemne tilhører

Master i diakoni

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorutdanning.

For de som skal ta det som del av en master i diakoni, er opptakskravene bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogikk.

Kari Jordheim

Har du spørsmål?

Kari Jordheim
+4722451913
kari.jordheim@vid.no