Enkeltemne

Globaliseringsprosesser

Dette emnet gir en innføring i globaliseringsprosesser som påvirker vår hverdag og våre sosiale relasjoner i en verden som oppfattes som stadig mindre.

Undervisning

Kurset er nettbasert og består av tolv nettleksjoner. I tillegg gis det tilbud om tre samlinger på kveldstid á to timer ved studiested Stavanger, Misjonshøgskolen. Samlingene er ikke obligatoriske. Emnet gjennomføres høst 2017.

Studiets innhold

I undervisningen vil begrepet globalisering bli gjenstand for tverrfaglige analyser, spesielt med tanke på hvilke konsekvenser den økonomiske liberaliseringen i nord har hatt for utviklingsland i sør. Er globalisering en prosess som øker eller minker forskjellene mellom fattige og rike?

Fagansvarlig

Ellen Vea Rosnes, 1. amanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Arbeidsform og eksamen

Tolv nettleksjoner legges ut på itslearning over en periode på cirka tolv uker. Til disse hører det ulike former for materiell og lenker. Kurset forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på itslearning.

Alle arbeidskrav må være bestått før eksamen. Studiet avsluttes med en tre dager hjemmeeksamen.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. september 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

nettstudium

Pris

Kr 3030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200 og studieavgift kr 2370.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no