Enkeltemne

Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster

Emnet fokuserer først på konfliktforståelse og konflikthåndtering i flerkulturelle og flerreligiøse kontekster.

Søk opptak

Undervisning

Kurset består av åtte samlinger á to timer ettermiddag/kveld, høst 2017. Studiested VID Stavanger (tidligere Misjonshøgskolen).

Studiets innhold

Vekten ligger særlig på konflikter som er knyttet til ære og skam som sosiale verdier, der personlige forhold og relasjoner er viktigere enn sak. Emnet drøfter ulike måter å løse konflikter på i slike kontekster, blant annet med tanke på hvilke kommunikasjonsformer som benyttes. Emnet fokuserer dernest på hvordan bærekraftige relasjoner kan utvikles for å forebygge konflikter. Det legges særlig vekt på å belyse konflikter som oppstår i migrasjonssituasjoner, og ikke minst konflikter knyttet til barn og familier som tilhører kulturelle og religiøse minoritetsgrupper i det norske samfunnet.

Foreleser

Seniorforsker Øystein Lund Johannessen. Han er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon, er utdannet sosialantropolog og pedagog og har utdanningsvitenskap og flerkulturell pedagogikk som sine spesialfelt.

Arbeidsform og eksamen

Undervisning tilbys ved minst åtte påmeldte studenter. Ved 4–7 studenter kan en veiledet kollokviegruppe tilbys (10 timer).

Studentene skriver et arbeidskrav, essay på 2000 ord, som må være godkjent av faglærer før eksamen. Essayet skal fokusere på en konkret problemstilling som er hentet fra studentens arbeidserfaring og diskutere perspektiver som er hentet fra pensumlitteraturen.

Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig skoleeksamen.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. september 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

kveldskurs

Pris

Kr 10030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, studieavgift kr 2370 og kursavgift kr 7000.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no