Enkeltemne

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Emnet gir en grunnleggende innføring i interkulturell kompetanse med et særlig fokus på pedagogisk profesjonsutøvelse i barnehagen

Søk opptak

Undervisning

Kurset består av åtte samlinger á to timer ettermiddag/kveld, høst 2017. Studiested VID Stavanger ( tidligere Misjonshøgskolen).

Studiets innhold

Minoritetsspråklige barns læring og sosialisering i en migrasjonssituasjon er særlig vektlagt. Tospråklighet og morsmåls- og andrespråkslæring vil utgjøre en betydelig del av fagstoffet. Videre vektlegges kunnskap om hvordan migrasjon påvirker familiens liv og samspillet mellom foreldre og barn og hvordan dette igjen har betydning for møtet med barnehage og skole som pedagogiske institusjoner.

Foreleser

Seniorforsker Øystein Lund Johannessen. Han er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon, er utdannet sosialantropolog og pedagog og har utdanningsvitenskap og flerkulturell pedagogikk som sine spesialfelt.

Arbeidsform og eksamen

Kurset forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på itslearning.

Studentene må i løpet av kurset levere et arbeidskrav, essay på 2000 ord, som må være bestått før eksamen. Studiet avsluttes med en fire timers skriftlig skoleeksamen.

Det tas forbehold om minst 15 påmeldte deltakere for at kurset kan tilbys.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse for MIKA-320 Læring og inkludering i barnehage og skole

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. august 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

Kveldskurs

Pris

Kr 10030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopavgift kr 200, studieavgift kr 2370 og kursavgift kr 7000.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post