Enkeltemne

Ledelse i kirke og samfunn

Ledelse i kirke og samfunn vil gi oversikt over sentrale teoretiske tradisjoner innen organisasjons- og ledelsesfagene med særlig fokus på verdibasert ledelse.

Søk opptak

Lederroller og lederes betydning og handlingsrom står sentralt. Konflikthåndtering med fokus på en leders ansvar for å forebygge og håndtere konflikter behandles. Både menighets- og institusjonsdiakonien vil bli brukt som eksempelarena for utøvelse av diakonalt lederskap. Diakonen som leder vil fokuseres med vekt på de særlige utfordringene som ledelse av frivillige utgjør. Emnet vil videre sette fokus på samhandlingen mellom det offentlige og frivillige.

Her kan både diakoner, diakoniarbeidere, prester, kateketer, kantorer, menighetspedagoger, menighetsforvaltere, kirkeverger og andre søke om studieplass.

Emnet gir 10 studiepoeng på masternivå og er godkjent som et emne på masterprogrammet i diakoni. Forkunnskaper er en bachelor innen helse-, sosialfag eller pedagogikk for de som skal bruke emnet inn i masterprogrammet i diakoni. Annen utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere for opptak. Emnet er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Bjørgvin bispedømmeråd.

Undervisningen vil bli lagt til VID vitenskapelige høgskole, studiested Haraldsplass, og arrangeres over tre dager i to omganger: En gang høsten 2016 og en gang våren 2017.

Undervisning

Studieemnet vil bli gjennomført i Bergen.

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

16. september 2016

Oppstart

25. oktober 2016

Studiested

Bergen

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4000. I tillegg kommer semesteravgiften på kr 460.

Dette enkeltemne tilhører

Master i diakoni

Opptakskrav

Bachelor innen helse-, sosialfag eller pedagogikk for de som skal bruke emnet inn i masterprogrammet i diakoni. Annen utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere for opptak.

Kari Jordheim

Har du spørsmål?

Kari Jordheim
Oslo
+4722451913
kari.jordheim@vid.no