Enkeltemne

Omsorg ved livets slutt til eldre

Dette emnet utdyper kunnskaper og ferdigheter som kreves for å gi helhetlig omsorg til eldre ved livets slutt.

Søk opptak

Emnet inkluderer kunnskap om tilnærminger og tiltak som har som mål å lindre lidelse og forbedre livskvaliteten i den siste livsfasen. Emnet ser særskilt på utvikling av og status for fagfeltet «palliativ omsorg» i Norge.

Omsorg i siste livsfase krever både helse- og sosialfaglige-, tverrprofesjonelle- og etiske/filosofiske tilnærminger. I emnet fremheves tverrfaglig kunnskap av relevans for den siste livsfasen, tilpasset ulike kulturelle, etniske og sosiale kontekster. Sentralt står ulike verdimessige problemstillinger i omsorgen og behandlingen. Emnet tar opp situasjonen for og behovene til familien og pårørende.

Innhold

Hvem kan søke?

Primært ansatte i Ål kommune og andre Hallingdalskommuner. Andre interesserte er velkomne til å søke.

Studiested

All undervisning foregår i Ål kommune

Undervisning

Emnebeskrivelse

Les fullstendig emnebeskrivelse i studiehåndboka

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

12. februar 2017

Oppstart

21. februar 2017

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 8460. Består av studieavgift på kr 8000 og semesteravgift kr 460

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller tilsvarende kompetanse.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no

Hege Bøen

Har du spørsmål?

Hege Bøen
Oslo
+4722963727
hege.boen@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post