Enkeltemne

Omsorg ved livets slutt til eldre

Dette emnet utdyper kunnskaper og ferdigheter som kreves for å gi helhetlig omsorg til eldre ved livets slutt.

Emnet inkluderer kunnskap om tilnærminger og tiltak som har som mål å lindre lidelse og forbedre livskvaliteten i den siste livsfasen. Emnet ser særskilt på utvikling av og status for fagfeltet «palliativ omsorg» i Norge.

Omsorg i siste livsfase krever både helse- og sosialfaglige-, tverrprofesjonelle- og etiske/filosofiske tilnærminger. I emnet fremheves tverrfaglig kunnskap av relevans for den siste livsfasen, tilpasset ulike kulturelle, etniske og sosiale kontekster. Sentralt står ulike verdimessige problemstillinger i omsorgen og behandlingen. Emnet tar opp situasjonen for og behovene til familien og pårørende.

Innhold

 • Helsetilbudet til eldre i siste livsfase
 • Palliativ omsorg: historisk utvikling, tradisjoner, mål og faglige tilnærminger
 • Hvordan samtale med de eldre om spesielle ønsker og prioriteringer
 • Hvordan bistå med uavsluttede forhold (testamentet, uoppgjorte samtaler)
 • Hvordan legge til rette for å dø der den eldre selv ønsker (hjemme, sykehjem eller sykehus)
 • Symptom og lindring, omsorg og pleie i siste livsfase
 • Ulike kulturelle, religiøse og livssynstradisjoner i sammenheng med eksistensielle spørsmål ved livets slutt
 • Verdimessige vurderinger knyttet til behandling i siste livsfase
 • Ulike tilnærminger for veiledning og støtte til de pårørende
 • Sorg og sorgarbeid
 • Tverrprofesjonelle tilnærminger

Hvem kan søke?

Primært ansatte i Ål kommune og andre Hallingdalskommuner. Andre interesserte er velkomne til å søke.

Studiested

All undervisning foregår i Ål kommune

Undervisning

  1. februar 2017
  1. februar 2017
  1. februar 2017
  1. april 2017
  1. april 2017

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

12. februar 2017

Oppstart

21. februar 2017

Studiested

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 8460. Består av studieavgift på kr 8000 og semesteravgift kr 460

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller tilsvarende kompetanse.

Hege Bøen

Har du spørsmål?

Hege Bøen
Oslo
+4722963727
hege.boen@vid.no

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no