Enkeltemne

Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst

Emnet gir en innføring i faget kristen sjelesorg, dets egenart, mangfold, målsettinger og metoder.

Søk opptak

Studieemnet tilbys våren 2016 i Trondheim.

Nidaros bispedømmeråd, VID vitenskapelige høgskole, Diakonforbundet Nidaros Stift og Kirkelig Fellesråd i Trondheim har etablert et samarbeid om en master i diakoni på deltid, med aktuelle studieemner som vil bli gjennomført i Trondheim. Første studieemne gikk av stabelen høsten 2016, og vi tilbyr nå et nytt emne, denne gang innen sjelesorg.

Her kan både prester, kateketer, kantorer, diakoner, menighetspedagoger, menighetsforvaltere, kirkeverger og andre søke om studieplass.

Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle kontekst de er en del av, og videre reflektert i lys av teologi og andre fagdisipliner. Det legges vekt på forståelse av religions- og livssynspluraliteten som finnes i Norge i dag, og utvikling av den enkelte som samtalepartner med mennesker som har andre livssyn.

Emnet gir 10 studiepoeng på masternivå og er godkjent som et emne på masterprogrammet i diakoni. Forkunnskaper er en bachelor innen helse-, sosialfag eller pedagogikk for de som skal bruke emnet inn i masterprogrammet i diakoni. Annen utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere for opptak.

Undervisningen vil bli lagt til Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim og arrangeres over tre dager i to omganger:

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. februar 2016

Oppstart

10. februar 2016

Studiested

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4000. I tillegg kommer semesteravgiften på kr 410.

Dette enkeltemne tilhører

Master i diakoni

Opptakskrav

Bachelor innen helse-, sosialfag eller pedagogikk for de som skal bruke emnet inn i masterprogrammet i diakoni. Annen utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere for opptak.

Kari Jordheim

Har du spørsmål?

Kari Jordheim
Oslo
+4722451913
kari.jordheim@vid.no