Enkeltemne

Tjenesteutvikling og kvalitet

Dette emnet gir en grundig innføring i helse- og sosialtjenestens mål, utvikling, oppbygging og organisering og aktuelle lover og offentlige dokumenter.

Målet med dette emnet er å styrke studentenes mulighet til å utvikle og forbedre helse- og sosiale tjenester for eldre. Emnet gir innsikt i helse- og sosiale tjenester og hvordan analysere, vurdere og utvikle tjenestetilbudet. Videre vil en vektlegge hvordan tjenesten kan tilrettelegges for å sikre god kvalitet i tråd med kunnskapsutviklingen og samfunnets og brukerens mål og krav til tjenesten.

Det legges vekt på hvordan god kvalitet i tjenesten kan sikres i praksis og hvordan ny kunnskap kan implementeres. Emnet fremhever teorier om lærende organisasjoner og betydningen av at ansatte, eldre og deres pårørende skal være sentrale aktører når endringsarbeid skal gjennomføres.

Emnet består av tre tematiske hovedområder:

 • Utdypende kunnskap om helse- og sosiale tjenester for eldre.
 • Kvalitet og vurdering av kvalitet.
 • Innovasjon i helse- og sosiale tjenesten for eldre.

Samlinger

  1. september 2017: kl. 08.45–15.00
  1. september 2017: kl. 14.15–17.00
  1. september 2017: kl. 08.45–11.30
  1. september 2017: kl. 08.45–13.00
  1. november 2017: kl. 08.45–15.00
  1. november 2017: kl. 08.45–14.00
  1. november 2017: kl. 12.15–15.00

Emnebeskrivelse

Last ned emneplan for MAELDRE-406 Tjenesteutvikling og kvalitet

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

8. september 2017

Oppstart

26. september 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

samlingsbasert

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no